Posts Tagged ‘męczennicy’

28 grudnia – Święto Świętych Młodzianków, Męczenników

Święci Młodziankowie… Święte Dzieci, które choć nie znały Chrystusa, zginęły za Chrystusa. Nie ochrzczone z wody a jednak chrzest przyjęły. Chrzest Krwi. Mali Męczennicy – Wielcy Orędownicy… tam w Niebie. Za kim orędują? Myślę, że za tymi maleństwami, którym nawet nie było dane światła słonecznego zobaczyć i za ich starszymi kolegami i koleżankami… i za ich oprawcami… rodzicami, lekarzami… o Miłosierdzie Boże dla nich.

Święci Młodziankowie nie mają żalu ani do Heroda ani do oprawców. Radują się Niebem… pewnie są tam ze swoimi rodzicami, rodzeństwem, bliskimi… A może wyprosili Łaskę nawrócenia dla któregoś ze swoich oprawców?
Święci Młodziankowie… Módlcie się też i za nami, byśmy umieli życie przyjmować i szanować je jako Dar… Boży Dar od poczęcia aż po naturalną śmierć…
Mali Męczennicy… Święci Orędownicy…