Posts Tagged ‘św. Józef’

Józef, ustanowiony głową Rodziny z Nazaretu, przyjął Boże wezwanie i stał się gorliwym i zapobiegliwym opiekunem najcenniejszych Bożych skarbów: Syna, który stał się człowiekiem, i Dziewicy, Matki Słowa Wcielonego. W ten sposób uwierzył w Bożą obietnicę, która dotyczyła ludu wybranego i znajdowała swoje wypełnienie właśnie w jego rodzinie.

Tak jak wielcy świadkowie żydowskiej tradycji religijnej, Józef „przeciwko nadziei uwierzył” (Rz 4, 18), z pokorą sprawiedliwego, świadomy daru Bożego, który przekracza wszelkie ludzkie oczekiwanie i który prowadzi człowieka do wypełniania wielkich rzeczy. (Jan Paweł II)

Módlmy się za mężczyzn,
by z siłą i odwagą prowadzili swoje rodziny według Woli Bożej,
o mądrość ducha, by z pokorą stawali się dojrzali na obraz świętego Józefa,
o odwagę, by w odpowiedzialności zechcieli podejmować się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Dziś szczególnie pamiętajmy o naszym Ojcu Świętym, Benedykcie XVI, by Dobry Bóg oświecał Jego umysł i serce w prowadzeniu nas do Nieba:), a także by obdarzył go zdrowiem i potrzebnymi łaskami.

I pozdrawiamy w Panu Wspólnotę z Parafii p.w.  św. Józefa Oblubieńca z Bielin🙂 – naszą duchową podporę:)