Posts Tagged ‘święta’

Rok Narodzenia Chrystusa :„A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon.
Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. (… ) A gdy Rodzice wznosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił… (Łk 2, 25.27b-28).

Rok 2012 po Narodzeniu Chrystusa. „A żył w (…) człowiek, imieniem (…).. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał Królestwa Bożego, a Duch Święty spoczywał na nim. (… ) A gdy Rodzice wznosili Uratowane dzięki Jego modlitwie Dzieciątko, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa i przez Chrzest Święty włączyć je do Wspólnoty Kościoła, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił…
Życzę Ci, abyś w tym lub przyszłym Życiu wziął w objęcia dzieciątko, które uratowałeś dzięki swojej modlitwie.

Poczytać o niej można w Piśmie Świętym, więc po co o niej pisać? Ano właśnie po to, by zasiać to ziarno zainteresowania, by po to Pismo Święte wreszcie sięgnąć i poczytać właśnie o Rodzinie Świętej. Ale nie o tej którą nosimy w naszych głowach jako obraz rodziny niczym z obrazka – złożone rączki, uśmiechy na twarzach i subtelne spojrzenia. To jest nasze złudne wyobrażenie. Święta Rodzina swoją świętość zawdzięcza pokorze i walce o wypełnianie Woli Bożej. Święty Józef – nie przestraszył się, nie oddalił Maryi, ale zaopiekował się nią i Jezusem, co więcej walczył o Jego życie, gdy uciekali z Betlejem, nie pozwolił by stała się krzywda dziecięciu ani Jego Matce, nauczył Syna wszystkiego co potrafił. A Maryja? Matka, która czuwa tuż obok swojego Dziecka, jest na wyciągnięcie ręki, ale zawsze w cieniu, prowadzi Syna, jednocześnie pozwalając się prowadzić. Święci Rodzice – tak mocno zapatrzeni w Słowo i Wolę Boga Ojca, że przeszli przez wichry życia, by stać się naszymi orędownikami.

Święta Rodzina dziś? Moja? Ja nie mam świętej rodziny, może wcale nie mam rodziny… każdy żyje dla siebie, nikt nikogo nie zauważa, czasem myślę, że lepiej by było gdybym się w ogóle nie urodził… Czy moja rodzina może być święta? Nie, to jakiś żart. Oczywiście, że nie!

Oczywiście, że tak… czasem, by ukazać rodzinie Boga potrzeba byś wyrzekł słowo wiary, byś ukazał najbliższym swoje świadectwo. To nie jest proste. Ale walczysz o ich życie wieczne, o ich nawrócenie… Całe Niebo będzie towarzyszyć Ci w tej walce, a nawet jeśli serca Twoich najbliższych pozostaną zatwardziałe, nie wiesz nigdy czy właśnie Twoje słowa nie sprawią że Pan Bóg kiedyś do nich dotrze…

Świętej Rodzinie nie było łatwo. Naszym rodzinom również łatwo nie jest. Oni mieli Boga i my mamy Boga jako naszego największego wspomożyciela w walce o świętość. Józef i Maryja walczyli z przeciwnościami, walczył i sam Pan Jezus… Czy Ty, jako rodzic, jako dziecko walczysz o Pana Boga w swojej wspólnocie rodzinnej?

Nie bójcie się prosić św. Józefa, Najświętszej Dziewicy Maryi i samego Pana Jezusa, by uczyli Was stawania się Rodziną…

W końcu, trzeba uczyć się od najlepszych…

Przybądź do Betlejem!

Posted: 23/12/2011 in ważne
Tagi:

Nie bój się. Przeproś pasterzy i królów, przeciśnij się bliżej żłóbka. Podejdź by zobaczyć Dziecię, spójrz na Jego radosną twarz, na małe rączki, te same które kiedyś zjednoczą się z Drzewem Odkupienia… Podejdź do Maryi, zapytaj jak się czuje, czy czegoś Jej potrzeba… Nie bój się zanieść Jej całego siebie, Matka Boża mimo zmęczenia znajdzie czas i dla Ciebie… Usiądź z Józefem i porozmawiaj. W tej Rodzinie jest miejsce dla Ciebie. Przynieś wszystko co masz. Oddaj wszystko co masz.  I raduj się narodzeniem Pana z pokorą, ufnością i posłuszeństwem jakie ukazują Tobie Święci Rodzice.

Nie bój się zaopiekować maleńkim Jezusem. Niech Maryja i Józef odpoczną. Ilekroć pragniesz znaleźć się bliżej Prawdy Świąt Bożego Narodzenia, tylekroć wchodź do betlejemskiego żłóbka…:)