Wspierają nas Kapłani

Przedstawiamy Wam Kapłanów, którzy szczególnie włączyli się w działania Strony Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierają nas modlitwą, słowem, pomysłami, swoim świadectwem. Poniżej kilka słów o każdym z Nich:) Dziękujemy Naszym Kapłanom, za Obecność i wsparcie!

PATRONAT HONOROWY STRONY DADP OBJĄŁ KSIĄDZ BISKUP KAZIMIERZ GURDA:

Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1978 z rąk biskupa Jana Jaroszewicza. Był wikariuszem w Pińczowie i Bielinach, następnie kontynuował studia w Instytucie Patrystycznym Augustinianum przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 1985 uzyskał stopień licencjata, a w 1988 doktora. Od 1989 wykładowca patrologii i języka łacińskiego oraz ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W 1996 został proboszczem parafii św. Józefa w Zagnańsku. Od 1998 rektor kieleckiego seminarium. Otrzymał honorowy tytuł kapelana papieskiego.

W grudniu 2004 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej ze stolicą tytularną Cusira. Sakrę biskupią przyjął 5 lutego 2005 w katedrze w Kielcach. Od 23 maja 2014 jest Biskupem Diecezji Siedleckiej.

Ksiądz Biskup objął Patronat honorowy strony Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego dnia 2 stycznia 2012 roku.

8 MAJA 2012 PATRONAT HONOROWY STRONY OBJĄŁ RÓWNIEŻ KSIĄDZ ARCYBISKUP STANISŁAW BUDZIK:

Jest dwunastym biskupem i trzecim metropolitą lubelskim. Nowy arcybiskup lubelski i Wielki Kanclerz KUL jest doktorem habilitowanym teologii, był profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologii w Krakowie. Był z urzędu członkiem Rady Stałej KEP, Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP. Ponadto jest przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej, przewodniczącym Rady Programowej KAI oraz członkiem Zespołu do rozmów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Urodził się 25 kwietnia 1952 w Łękawicy k. Tarnowa. Wyświęcony na kapłana został 29 maja 1977 r. przez bp. Jerzego Ablewicza. Po święceniach kapłańskich uzyskał doktorat z teologii w Innsbrucku w Austrii. Habilitował się na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Był dyrektorem diecezjalnej Caritas, sekretarzem Komisji Episkopatu ds. Wydawnictw Katolickich, konsultorem Rady Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich, delegatem ds. Ruchu Światło-Życie, członkiem Rady Programowej tarnowskiego Radia Dobra Nowina, dyrektorem diecezjalnego wydawnictwa „Biblos”. W latach 1998-2004 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i wykładowcą teologii dogmatycznej w miejscowym Instytucie Teologicznym. Papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej i biskupem tytularnym Hólar (Islandia). Sakrę biskupią przyjął 3 kwietnia 2004 roku. Hasło jego biskupiego zawołania brzmi: In virituti crucis („W mocy krzyża”).

Ksiądz Piotr Wiśniowski:

W swojej pracy duszpasterskiej znany jest ze stosowania niekonwencjonalnych metod… Od czerwca 2012 roku proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Stobrawie w pobliżu malowniczego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego na styku archidiecezji wrocławskiej i diecezji opolskiej. Związany z Ruchem Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ponad 20 lat. Jest asystentem kościelnym Fundacji „Vide & Crede”, zajmującej się m.in. ewangelizacją wizualną (www.vide-crede.pl) oraz duszpasterzem-współpracownikiem wrocławskiej sekcji Mężczyzn Św. Józefa (www.mezczyzniwewroclawiu.pl). Duchowo wspiera dzieło adopcji dziecka poczętego (www.duchowaadopcjadziecka.wordpress.com). W ciągu 18 lat posługi duszpasterskiej jako nauczyciel pracował w kilkunastu szkołach o różnym profilu, miejskich i wiejskich. Od 2013 roku jest redaktorem Radia Rodzina we Wrocławiu prowadzącym cykliczną audycję „Kościół w sieci” oraz współpracuje z internetową Telewizją Rodzina. Ma także swój aktywny udział w cyberprzestrzeni. Administruje wiele profilów na Facebooku (np.:www.facebook.com/FatherPiotrWisniowskiwww.facebook.com/TheCatholicChurch;
www.facebook.com/OurRosaryHourwww.facebook.com/Archidiecezja.Wroclawska),
posiada własny kanał YouTube (www.youtube.com/kswujek), prowadzi sporadycznie blog (www.fronda.pl/blogi/zawsze-jest-czas-na-refleksje,952.html), przeważnie codziennie w późnych godzinach wieczornych rozmawia na Skype z petentami z całego świata. Dyżuruje o określonej porze w kapłańskim telefonie zaufania: http://www.pogotowieduchowe.pl W sieci www znanany jako cybermisjonarz 🙂

KSIĄDZ PIOTR ZOBOWIĄZAŁ SIĘ W INTENCJI DUCHOWEJ ADOPCJI NA ODPRAWIENIE JEDNEJ MSZY ŚWIĘTEJ MIESIĘCZNIE.

Ksiądz Prałat Jan Tusień:

Kapłan diecezji kieleckiej, proboszcz parafii pw. Świętego Wojciecha b.m. w Kielcach. Wyświęcony 1973.

Ksiądz Karol Starczewski:

Ks. Karol

Kapłan diec. kieleckiej. Wyświęcony w 2006 roku. Ukończył studia magisterskie z psychologii w KUL oraz obronił tytuł doktora z zakresu teologii ekumenizmu. Obecnie pracuje w Pińczowie w Parafii Św. Jana Apostoła i Ewangelisty. „Kocham odkrywać Pana Boga w codzienności. Uwielbiam góry i dobrą muzykę (taką z przesłaniem ewangelicznym ;)). Cenię przyjaźń… Lubię grać na gitarze, komponować coś tam… Dzieci niewinne są mi bardzo bliskie. Modlę się w ich intencji codziennie. Ich życie to dar Życia. Moje motto: Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu (św. Augustyn).Jeden z ulubionych cytatów z Biblii: Prowadź mnie w prawdzie, według Swych pouczeń… (Ps 25,5a)”. 

Ksiądz Piotr Spychała:


Święcenia 1991 r.  w diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Wikariusz, dyrektor domów rekolekcyjnych, ojciec duchowny w Seminarium, egzorcysta i obecnie proboszcz w Dobiegniewie. Zapraszam na stronę: www.parafiadobiegniew.pl

„Mój mały ukochany synu, niech się nie trwoży twoje serce. Czyż nie jestem przy tobie Ja, twoja Matka? Czy nie stoisz w moim cieniu? Czyż nie jesteś ukryty w fałdach mego płaszcza i moich ramionach, które cię obejmują? Czy to nie Ja jestem twoim wybawieniem? Czyż potrzebujesz czegokolwiek innego?”
(słowa Matki Bożej do św. Juana Diego 12.12.1531 r.)

Ksiądz Paweł Marek:

Przyjąłem święcenia 19 czerwca 2010 roku z rąk Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza – Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej. 1 września 2014 roku rozpocząłem przygotowania w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, celem wyjazdu misyjnego do Zambii. Sprawuję nadal opiekę nad zespołem Lumen Christi, który 29 sierpnia 2014 roku wydał czwarty już muzyczny album poświęcony tematyce Bożego Miłosierdzia p.t. „Jezu Ufam Tobie”. Jako duchowy wkład w to ważne i szlachetne Dzieło ofiarowuje Mszę Świętą raz w miesiącu, oraz jeden dzień w tygodniu całodniową modlitwę Liturgią Godzin.

kontakt: lumen.christi@interia.pl

Ksiądz Paweł jako duchowy wkład w Dzieło ofiarowuje raz w miesiącu Mszę Świętą oraz jeden dzień w tygodniu Modlitwę Liturgii Godzin – całodniową w tejże intencje.

Ksiądz Piotr Markielowski:

Jestem księdzem rzymskokatolickim (w diecezji kieleckiej) od 2 czerwca 1989 r., od prawie 20 lat kapelanem szpitalnym, egzorcystą diecezji kieleckiej (od 4 czerwca 2009 r.). Prowadzę własną stronę internetową.

„Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu zastępów anielskich,szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.” – Tę modlitwę codziennie odmawiam i ofiaruję za Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, a także za zagrożone Poczęte Dzieci.

Ksiądz Grzegorz Kierski:

Jestem kapłanem diecezji Łomżyńskiej od 2010roku. Wierzę w Boga i wierzę Bogu… Od kilku lat jestem związany z Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską na Jasną Górę… Prowadzę scholę dziecięcą i młodzieżową, gram na gitarze, perkusji, tamburynie i czym popadnie, prowadzę rekolekcje Alpha, uczę w szkole i staram się ludzi prowadzić do Boga. Wypadałoby napisać o najpiękniejszych sprawach, ale ich akurat opisać się nie da, ale Bóg je widzi i  to właśnie te są najpiękniejsze w życiu kapłańskim… W duchową adopcję jestem zaangażowany już kilka lat i pewnie do końca życia Będę… :D:D:D:D:D Zapraszam do wejścia również na stroną mojego przyjaciela Ks. Tomasza  „uratuj świętego…” 9 – dniowa nowenna w obronie życia!!!
Ksiądz Daniel Glibowski:
Ks. Daniel
Ksiądz Daniel Glibowski – lat 29. Jestem wikariuszem w  parafii św. Brata Alberta w Radomiu. Moją pasją jest miłość do Boga i do ludzi; po prostu bycie narzędziem Boga. Staram się ewangelizować w każdy możliwy sposób, by pomóc ludziom odkryć żywego Boga.
Prowadzę dwa profile społecznościowe o charakterze ewangelizacyjnym:
https://www.facebook.com/CiekaweLinkiDajaceSwiatloPrawdy
https://www.facebook.com/TheLightOfTheTruth
Ponadto posługuję w Centrum Duchowej Pomocy założonej przez Pustynię Serc:
http://centrum.pustynia-serc.pl/index.php?app=centrum&modules=centrum&section=assistant
Ofiaruję jedną Mszę świętą miesięcznie w intencji duchowej adopcji.
Ksiądz Maciej Pawłowski:
Obraz(1)

Ksiądz Maciej Janusz Pawłowski urodził  się 13 Lipca 1972 roku w Proszowicach koło Krakowa. W wieku 3 lat stracił mamę Helenę, która zmarła z powodu raka wątroby. Już podczas ciąży z księdzem Maciejem kobieta była świadoma swojej choroby. Lekarze doradzali matce aborcję, aby ona dzięki temu mogła kontynuować leczenie. Ona jednak postanowiła dać synowi życie oddając własne. Tato księdza Macieja, Jan, nie mógł poradzić sobie ze śmiercią swojej 33 letniej żony i zaczął nadużywać alkoholu. W zaistniałą sytuację zainterweniował dziadek Edward, który postawił swojemu synowi mocne warunki. Ojciec księdza Macieja w rok po śmierci swojej żony na nowo wszedł w związek małżeński z wdową mającą już trzech synów. Ksiądz Maciej miał jeszcze starszego brata Krzysztofa. W ten sposób powstała nowa rodzina. Krystyna, nowa mama księdza Macieja była osobą głęboko wierzącą. Ksiądz Maciej od wczesnych lat był ministrantem, chodził na pielgrzymki i udzielał się w Kościele. W latach licealnych założył Partie Chrześcijańską na wzór Solidarności „Unię Niezależnej Młodzieży” co spotkało się nieakceptacją i niezadowoleniem ze strony władz komunistycznych i dyrekcji szkoły oraz niejednokrotnie prowadziło do różnorodnych nieprzyjemności i problemów dla młodego księdza Macieja. W 1990 roku ksiądz Maciej wyjechał wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych marząc o karierze aktorskiej i muzycznej. W 1995 roku niespodziewanie zmarł także tato księdza Macieja i wraz z tym wydarzeniem runął  mu w gruzach cały świat.

Następnie w roku 1996 kapłan udał  się do Rzymu i tam Bł. Jan Paweł II przyjął go wraz z grupą pielgrzymów i błogosławiąc go powiedział „aby został księdzem.” Prawdziwego pochodzenia tych słów ksiądz Maciej nie odkrył do tej pory.    Później kapłan wrócił do Ameryki i w Bostonie i w 1997 roku wstąpił do Zakonu Ojców Maristów. 5 Sierpnia 2000 roku przyjął pierwsze śluby zakonne, a 4 Czerwca 2005 roku święcenia diakonatu, aby w końcu 13 Maja 2006 roku przyjąć święcenia kapłańskie. Odbył on służbę na wielu placówkach w Ameryce Północnej .Najpierw w Van Buren w północnym Maine, później w Detroit i wreszcie w Nowym Jorku. 1 Sierpnia Ks. Maciej wrócił na stałe do Polski i aktualnie posługuje w Parafii Św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Jest duszpasterzem akademickim i rekolekcjonistą. Podczas pobytu w  Stanach Zjednoczonych należał do grupy „Priests for Life,” „Kapłani w Obronie życia.” i z wielką nadzieją dołączył do diecezjalnej grupy Kieleckiej „Duchowej Adopcji.” Całe swoje życie kapłańskie oddaje w ręce Maryi i podąża ścieżkami swojego powołania z mottem „W cieniu Maryi do Jezusa.”

KAPŁANÓW PRAGNĄCYCH WESPRZEĆ DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO PROSZĘ
O KONTAKT – adopcja.dziecka@gmail.com


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s