Modlitwy kobiety w stanie błogosławionym

Modlitwa brzemiennej matki, której ciąża jest zagrożona:

Święta Joanno Beretto, Ty dobrze poznałaś lęk i niepokój matki, która nosi pod swoim sercem dziecko, lecz nie wie, czy będzie mogła cieszyć się z jego szczęśliwych narodzin. Kocham najszczerszą matczyną miłością to dziecko, które Pan Bóg stworzył w moim łonie, ale boję się o jego kruche życie, które jest zagrożone i niepewne. Zwracam się do Ciebie, heroiczna matko, bo wiem, że Ty mnie zrozumiesz w moim utrapieniu. Ufam, że przyjdziesz mi z pomocą i wyprosisz mi u Boga potrzebne łaski.

Módl się za moje dziecko, aby mogło szczęśliwie przyjść na świat i żyć ku chwale Bożej i naszej radości. A mnie wybłagaj siły do znoszenia tego niepokoju i strachu o przyszłość. Uproś mi łaskę pokornego przyjęcia woli Bożej i odczytania właściwego sensu Jego odpowiedzi na moje modlitwy. Amen.

Litania do św. Gerarda Majelli (Patrona dzieci nienarodzonych i matek oczekujących narodzin):

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.
Św. Gerardzie, nadzwyczajnymi laskami już w dzieciństwie obdarzony, módl się za nami.
Św. Gerardzie, sług wiernych doskonały wzorze
Św. Gerardzie, aniele czystości i niewinności
Św. Gerardzie, serdeczny miłośniku Dzieciątka Jezusa
Św. Gerardzie, przedziwny sługo Niepokalanej Dziewicy
Św. Gerardzie, seraficzny czcicielu Eucharystii
Św. Gerardzie, wzorze miłości bliźniego
Św. Gerardzie, przykładzie prawdziwej pokory
Św. Gerardzie, wzorze doskonałego posłuszeństwa
Św. Gerardzie, heroicznie poddany Woli Bożej
Św. Gerardzie, mistrzu życia duchownego
Św. Gerardzie, postrachu szatanów
Św. Gerardzie, żywicielu głodnych
Św. Gerardzie, troskliwy ojcze ubogich
Św. Gerardzie, miłosierny opiekunie chorych
Św. Gerardzie, pocieszycielu strapionych
Św. Gerardzie, szczególny opiekunie matek rodzących
Św. Gerardzie, stróżu poczętych dzieci
Św. Gerardzie, nieustraszony misjonarzu
Św. Gerardzie, obdarzony charyzmatem nawracania grzeszników
Św. Gerardzie, przesławny cudotwórco
Św. Gerardzie, chlubo i podporo Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który od młodości rozpaliłeś świętego Gerarda niezwykłą miłością do Swego ukrzyżowanego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za jego przykładem stawali się żywym obrazem naszego Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa matki w oczekiwaniu na narodzenie dziecka:

Dziękuję Ci Panie Jezu, za dar nowego życia, którego obecność czuję w moim wnętrzu. Ten dar sprawia, że zaczynam patrzeć na osoby i świat inaczej niż to było dotychczas. Napełnia mnie on czułością i pogłębia we mnie uwielbienie dla Twojego dzieła stworzenia, które Ty kontynuujesz za pośrednictwem mojej osoby. Jestem szczęśliwa z bycia kobietą i matką, dlatego proszę Ciebie Panie Jezu, czuwaj nad tym stworzeniem, które Ty już widzisz i znasz. Ja odczuwam tylko jego lekki i ledwie dostrzegalny szelest. Marzę i wyobrażam sobie jego twarz, kolor oczu i włosów. Pozwól mi nie tylko marzyć ale pomóż mi także go poznać, abym mogła mu towarzyszyć od pierwszych chwil jego poczęcia.

Spraw aby trudy ciąży i wszelkie obawy nie zmąciły mojej pogody ducha, abym mogła przeżyć tę cudowną „przygodę” powierzając się całkowicie w ręce Twojej opatrzności. Maryja, Twoja odważna i czuła Matka, niech będzie przy mnie w czasie mojego oczekiwania, abym mogła przyjąć i zaakceptować to dziecko, dar Twojej miłości, z jaką Ona wydała
na świat Ciebie. Amen.

Modlitwa matek oczekujących dziecka:

Panie Jezu, proszę Cię z miłością, za to powierzone mi życie, które noszę w łonie. Z pokorą dziękuję, że wybrałeś mnie jako narzędzie Twojej miłości. W tym pięknym oczekiwaniu pomóż mi żyć w nieustannym zawierzeniu się Twojej świętej woli. Daj mi serce matki: czyste, mocne i hojne. Ofiaruję Ci wszystkie obawy o przyszłość: lęki, niepewności, oczekiwania względem dziecka, którego jeszcze nie znam. Spraw aby narodziło się zdrowe, oddal od niego wszelkie zło fizyczne i niebezpieczeństwa duszy. Proszę, obdarz pełnią życia wiecznego dzieci, którym nie pozwolono się narodzić, otaczaj opieką rodziny, by mocą Twej łaski skutecznie oparły się zasadzkom złego ducha, z miłością przyjmując każde życie i chroniąc je od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Ty, Maryjo, która poznałaś niezliczone radości świętego macierzyństwa, daj mi serce zdolne do przekazania wiary żywej i gorącej. Uświęć moje oczekiwanie, błogosław moją cichą nadzieje, spraw by owoc mojego łona wzrastał w łasce i świętości.

Przez Chrystusa, Twego Boskiego Syna. Amen.

Modlitwa św. Joanny do Madonny:

 O Maryjo, ukrywam się i zawierzam swoje sprawy Twoim matczynym dłoniom, wewnętrznie pewna, że otrzymam to, o co Cię błagam. Ufam Ci, ponieważ jesteś moją słodką Matką, Tobie zawierzam, ponieważ jesteś Matką Jezusa, Tobie się polecam. W zaufaniu tym odpoczywam, uspokojona, że zostałam we wszystkim wysłuchana. Z taką ufnością w sercu pozdrawiam Cię Matko moja, ufności moja. Tobie poświęcam się wewnętrznie, prosząc Cię, abyś pamiętała, że jestem rzeczą i własnością Twoją. Strzeż mnie i bądź mi obroną, o słodka Maryjo i we wszystkich chwilach mego życia Ty sama przedstawiaj mnie Twemu Synowi Jezusowi.

Modlitwa Matki Teresy z Kalkuty „ku pokrzepieniu serc”:

Ten sam nieskończenie miłosierny Bóg, który opiekuje się Tobą dzisiaj
będzie się Tobą opiekował także jutro i każdego następnego dnia.
Albo odwróci od Ciebie cierpienie albo da Ci siłę do jego przetrwania.
Dlatego zachowaj spokój, odrzuć od siebie cały strach, bojaźń i niepokój, który podpowiada Ci Twoja wyobraźnia.
Uwierz w Niego!

Modlitwa za poczęte dziecko i jego rodziców:

Panie Jezu Chryste bardzo dziękujmy za Dar Macierzyństwa i Dar Ojcostwa.
Prosimy, pobłogosław nasze ukochane dziecko (dzieci), które rozwija się pod sercem…… (imię mamy).

Prosimy Cię abyśmy potrafili otoczyć miłością i w pełni zaakceptować takie jakie jest.
Ucałuj je świętym pocałunkiem.
Prosimy Cię już teraz o wiarę, nadzieję i miłość dla niego (nich), dla nas i dla naszych najbliższych.

Maryjo Matko Dzieciątka Bożego módl się za nami. Amen.

Modlitwa matki za dziecko w jej łonie:

Wszechmogący Boże, Ty który jesteś Stworzycielem wszystkiego,
Ty który wypełniasz Swoją obecnością cud nowego stworzenia,
proszę Cię za poczęte dziecko, które noszę w swoim łonie.
Daj mi potrzebne siły, aby nosząc życie w sobie, już teraz otoczyłam
je miłością, której Ty jesteś zawsze pierwszym dawcą.
Proszę Cię Panie  za to nienarodzone dziecko (..imię….), abyś był Jego najwierniejszym opiekunem i czuwał nad każdym jego dniem życia.
Obdarz je swoją miłością, zdrowiem i wszystkim tym co Twoja święta wola dopuści, ponieważ na Twój obraz i podobieństwo zostało powołane do istnienia.
Daj także ojcu tego dziecka radykalizm serca i ducha, aby idąc za przykładem św Józefa był prawdziwą podporą dla tych dwojga ludzi, którym został dany jako ich opiekun i strażnik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa rodziców do Anioła Stróża dziecka poczętego:

Aniele Boży Stróżu dziecka poczętego, którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył, prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad naszym dzieckiem i wypraszał mu potrzebne łaski: zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat. Wielbiąc Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stwórcę i Dawcę Życia, prosimy Cię, aby ten błogosławiony czas oczekiwania umocnił naszą miłość, pogłębił więź małżeńską i przyczynił się do wzrostu wiary i nadziei, którą pokładamy w Tobie. Amen!

Modlitwa obojga rodziców do Anioła Stróża poczętego dziecka:

Aniele Stróżu naszego dziecka, które ma się narodzić. Pozdrawiamy Ciebie już teraz jako danego od Boga opiekuna naszego dziecka i prosimy Cię wlej miłość w nasze serca, abyśmy kochali je miłością podobną do tej jaką Bóg je kocha. Pomóż, abyśmy je przyjęli z otwartymi ramionami i kochali nawet wówczas, gdy nie spełni ono naszych oczekiwań. Amen.

 Modlitwa matki do Anioła Stróża poczętego dziecka:

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu dzieciątka, które zostało poczęte w mym łonie. Uwielbiam Boga, którego Ty oglądasz twarzą w twarz. Ja matka dziecka, które ma się narodzić, proszę Cię, udzielaj mi potrzebnych natchnień, abym czyniła wszystko, co jest potrzebne, by szczęśliwie urodzić zdrowe dziecko. Amen.

Modlitwa rodziców za dzieciątko:

O Maryjo – Matko wszystkich matek i święty Józefie – opiekunie rodzin, zanosimy przez Was naszą modlitwę do naszego Jedynego Ojca za nasze dzieciątko. W imię Jezusa Chrystusa prosimy o wszelkie błogosławieństwo dla tego maleństwa, by przyszło na świat i rosło zdrowo. Dzisiaj wyrzekamy się wszelkiego zła i pragniemy byś posługiwał się Boże Ojcze nami i dzieckiem, którym nas obdarowałeś dla czynienia wszelkiego dobra w świecie na chwałę Twoją i Kościoła świętego. Czekając na cud narodzin, powierzamy Tobie Panie Jezu, przez Maryję, ten błogosławiony czas. Amen.

Modlitwa Rodziców za Dziecko w łonie Matki:

Ojcze Przedwieczny, Miłośniku życia
nie odmawiaj Boże proszącym Ciebie:
Ty powołałeś nas do życia we wspólnocie z Tobą
i dałeś nam udział w stwórczym dziele świata.
A przez Ducha Świętego obdarzając dzieciną,
dopełniłeś w nas radość życia rodzinnego.
Spraw pokornie prosimy, abyśmy za wstawiennictwem Tej,
która ukochała najbardziej, Matki Twego Syna Jezusa Chrystusa,
w mocy Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela
pełni Twego oddania, zawsze powierzali nasze dzieci Tobie
i z ufnością przygotowali je na wypełnienie Twojej świętej woli.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 Święta Maryjo, nosząca w łonie Zbawiciela świata, módl się za nami.
Święty Józefie, opiekunie Bożej Dzieciny, módl się za nami.
Święta Elżbieto, matko Jana Chrzciciela, módl się za nami.

Modlitwa do Matki Boskiej Brzemiennej z Matemblewa:

Cudowna Matemblewska Pani!
Tyś największą po Bogu naszą pociechą.
Zbliżamy się do Ciebie z całą naszą ufnością,
jak dzieci do Matki przychodzimy do Ciebie,
korzymy się przed Tobą, błagając o pomoc Maryjo!
Tyle cudów zdziałałaś na tym miejscu
przez siebie wybranym,
tylu nieszczęśliwych wysłuchałaś i uleczyłaś ich
z chorób duszy i ciała,
tylu rodzinom dałaś upragnione dziecko.
Matko Matemblewska!
Bądź siłą dla matek oczekujących potomstwa,
by nie lękały się trudów macierzyństwa.
weź w opiekę nasze rodziny i prowadź je do swego Syna,
który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków. Amen.

Komentarze
 1. mirand pisze:

  To sliczne wyrazy pokory czlowieka ulomnego wobec Naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Boga Najwyzszego zrodzonego z Marii Panny od Ktorego Wszystko Bierze Poczatek i do Niego Nalezy!!! Dziekujemy za te modlitwy

  • wiola pisze:

   Matko Boska Panie Boże błagam o zdrowie i rozwój mojego nie narodzonego dziecka które noszę w łonie. Nie pozwól mi go stracić. Proszę Cię o szczęśliwy przebieg mojej ciąży. AMEN.

 2. renata pisze:

  OJCZE NAS WSZYSTKICH MATKO BOSKA Z DZIECIATKIEM PROSZE CIE TYLKO O TO -O ZDROWE DZIECIATKO ZEBY WSZYSTKO DOBRZE BYLO Z MALUTKA ISTOTKA , PROSZE WYSLUCHAJ MNIE I MIEJ NAS W OPIECE BOG ZAPLAC

 3. Agnieszka pisze:

  Bardzo dziekuje za te modlitwy.Daja uspokojenie,oparcie i zawierzenie

 4. Iza pisze:

  Juz po raz 4 jestem w stanie blogoslawionym niestety trzy poprzednie ciaze zakonczyly sie poronieniami. Nie chce kolejny raz stracic mojego upragnionego dzieciatka. Blagam Was pomozcie mi w modlitwie o to by ta ciaza zakonczyla sie szczesliwie.

  • Ewa pisze:

   Wszystko bedzie dobrze.Bog ci dopomoze!Bog jest wielki i kocha Cie.

  • Beata pisze:

   Panie Boże proszę aby kobiety w stanie błogosławionym urodziły zdrowe dzieci a jedną z nich jestem ja, proszę obdarz nasze dzieci zdrowiem świętym pocałunkiem i szczęśliwym przyjściem na świat ufam tobie Bóg zapłać

  • Beata pisze:

   Izo który to tydzień twojego oczekiwania modlę się gorąco za twoje maleństwo ja też jestem w stanie błogosławionym 10 tydzień odpisz jak możesz Beata

  • Anna pisze:

   Proszę wszystkich z otwartym sercem o modlitwę za moje dzieciątko, które noszę pod sercem. Jestem po dwóch poronieniach, obawa, niepewność i strach nie dają mi spokoju. Proszę pomódlcie się ze mną o szczęśliwe rozwiązanie ciąży.

  • asik2903 pisze:

   Iza, właśnie przeczytałam Twój post. Napisz jak przebiega Twoja ciąża? Czy wszystko w porządku? Pozdrawiam 🙂

  • agata pisze:

   poczytaj o nowennie Pompejanskiej.

 5. Ewa pisze:

  Prosze o modlitwe by szczesliwie przetrwac ostatnie tygodnie i szczesliwie urodzic zdrowe dziecko. Dziekuje Bogu za cud dany mi do odczuwania w moim lonie. Dziekuje za te ipragniona laske. Swieta Trojco i Matko Boza chronce moje dziecko i dajcie mi sily wychowac je ku chwale Boga.

 6. riri pisze:

  Jezu prosze calym sercem. Badz przy mnie przez caly okres ciazy i porodu i spraw bym urodzila zdrowe dzieciatko. Blagam nie zabieraj mi go. Nie przezyje tego po raz drugi. prosze

 7. Magda pisze:

  Z całego serca modlę się o zdrowie dla mojego malutkiego, nienarodzonego dziecka, aby dobrze się rozwijało i zdrowe przyszło za kilka miesięcy na świat. Boże, miej nas w swojej opiece. Amen

 8. wierze w ciebie pisze:

  Dobry Boze spraw abym mogle wyjsc ze szpitala jak najszybciej. Pomoz mi i memu nienarodzonemu dziecku dojsc do siebie i daj nam sile i zdrowie na najblizsze kilka tygodni A zostalo jeszcze 8 do rozwiazania.

 9. justyna pisze:

  Dobry i Wszechmogacy Boze Pozwol mi donosic te ciaze bez komplikacji Pozwol mi sie nia cieszyc a nie ciagle martwic o los mego nienarodzonego dziecka Blogoslam mnie moja rodzine i tego maluszka Spraw aby urodzil sie zdrowy

  • kamila pisze:

   To moja 3 ciąża , dzieciątka jeszcze nie mam . Mam 21 lat . Bardzo proszę o modlitwę za mnie i mojego syna Franciszka . Wierze … Wiara czyni cuda .

 10. agata pisze:

  ja tez jestem w 4 ciazy, 3 poprzednie poronilam. Przez 54 dni odmawialam rozaniec do MB Pompejanskiej, modle sie do sw Jozefa i czasem do sw Rity zebym tym razem donosila ciaze i urodzila zdrowe dziecko.

 11. Beata pisze:

  Jezu, Maryjo błagam Was całym mym sercem i duszom mniej w opiece nasze dziecko, nieustannie modlę się o jego zdrowie. Wierzę że tym razem się uda i urodzę zdrowe dziecko. Proszę o modlitwę za Nasze dziecko i moją rodzinę. Wierzę, że dasz Nam Boże zdrowe dziecko.

 12. Natalia pisze:

  Dobry Boże modle się o moje chore nienarodzone dziecko, zeby wyzdrowiało. Miej nas w swojej opiece.Amen

 13. ilona pisze:

  Proszę Cię Panie Jezu o to żeby donosic moje dzieciątko szczęśliwie do końca ciazy. Strasznie boję się o to żeby nie przyszło przedwcześnie na świat. Proszę Cię Boże o to żeby urodzil się mój babelek cały i zdrowy.

 14. Ola pisze:

  Panie Boze,
  Prosze Cie tylko o jedno o to aby maluszek ktory rozwija sie w moim brzuszku przyszedl na swiat szczesliwie. Bardzo boje sie choroby toksoplazmozy gdyz nie mam na nia odpornosci 😦
  Prosze Ciebie w modlitwie o zdrowie mojego malego synka. Pierwsza ciaze stracilam z niewiadomych powodow i bardzo cierpialam 😦
  Bog zaplac za wszystkie modlitwy i laski.
  Ola

 15. Malaa pisze:

  Dobry Boze,miej w opiece mnie i Nasze Malenstwo.Tak dlugo na nie czekalismy i tak bardzo boimy sie o jego zdrowie i zycie.Dziekuje za modlitwy

 16. ewe pisze:

  Po raz drugi jestem w stanie blogoslawionym, lecz ciagle tkwię w strachu o moje dzieciątko. Pierwsza ciaze poronilam, druga byla blizniacza, lecz jedna coreczka zmarla w moim lonie, zycie drugiej jest zagrozone. Stracilam wiare, przestalam sie modlic, ale powrocilam do Boga, bo tylko On moze nam pomoc. Prosze o modlitwe za moja coreczke, aby rosla zdrowo i abysmy mogli cieszyc sie z Jej narodzin.

 17. anusia pisze:

  Panie Boże, prosze o narodzenie zdrowego dzidziusia,gdyż ciągle coś sie komplikuje.Bądz przy nas i otaczaj opieką i pomóż mi pozytywnie myslec.Proszę Cię o zdrowie dla Niego i dla mnie bym mogła urodzić w zdrowiu i bez komplikacji.Jezu ufam Tobie,módl sie za nami.

  • MONIKA pisze:

   Prosze,wlaczcie mnie i mojego nienarodzonego,potrzebujacego pomocy synka do swoich modlitw.Ja ofiaruje swoje modlitwy takze w waszych intencjach.
   Boze Ufamy Tobie!
   Przyjmij nasze prosby.

 18. Basia pisze:

  Panie Boże po tylu latach moje modlitwy zostały wysłuchane i dzięki Tobie jestem w tak bardzo upragnionej ciąży. Spraw Najdroższy Panie aby wyniki badań prenatalnych wyszły prawidłowo i nasze kochane dzieciątko zdrowe przyszło na świat. Czuwaj nad Nim, otocz opieką w każdym dniu jego życia. Dziękję za wszystkie otrzymane łaski.

 19. Ewa pisze:

  Błagam nieustannie, z nadzieja na cud…
  Matko Boska, Panie Boże i Wszyscy Swieci, proszę najbardziej jak potrafię o zdrowie naszemu nienarodzonemu Maleństwu, zabierz od Niego choroby, uchroń przed cierpieniem i troskami.
  Niech rozwija sie prawidłowo, urodzi sie szcześliwie i rośnie na Twoją chwałę a naszą największą radość

 20. Asia pisze:

  Boże daj wszystkim mamom siły. Abyśmy przetrwały w tym pięknym i jakże trudnym czasie. Pozwól nam cieszyć się każdą chwilą, choć nie wszystkie są łatwe. Dziękuję za modlitwy. Boże opiekuj się naszymi kochanymi Aniolkami, które nie miały możliwości przyjść na ten świat.

 21. klaudia pisze:

  Panie Boże spraw aby moje dzieciątko urodziło się całe i zdrowe.. Żeby przebieg mojej choroby i leczenia nie wpłynęło na rozwój mojego maluszka. Amen

 22. Monika pisze:

  Jestem w czwartej ciąży. Dwie pierwsze poroniłam, trzecia ciąża donoszona. Niestety dziecko niepełnosprawne się urodziło. Teraz początek następnej. Proszę módlcie się ze mną za zdrowe dziecko dla mnie i mojej chorej córeczki…

 23. arli pisze:

  Panie Boże daj mi silę,pozwól żebym mogła w pełni cieszyć się ta ciążą.

 24. Asia pisze:

  Błagam Cię Boże o zdrowie dla mojego maleństwa. Od początku są komplikacje ale staram się nie tracić nadzieji. Modlę się codziennie za mojego syna oraz za aniołka którego straciłam i oczywiście za maleństwo w brzuszku. Boże proszę ocal moje maleństwo.

  • katarzyna pisze:

   Asiu, jestem w takie samej sytuacji, komplikacje już od 5 tygodnia ciąży. Bóg nas wesprze, musimy Go o to prosić w modlitwie.

 25. katarzyna pisze:

  Panie Boże, błagam Cię o zdrowie i szczęśliwe życie dla mojego malutkiego dzieciątka. Pomóż mu zdrowo się rozwijać i bez komplikacji przyjść na ten świat.

 26. Gosia pisze:

  Prosze Cie Panie pozwol by ciaza prawidlowo przebiegala i dzidzia byla zdrowa o szczeslwy porod prosze.

 27. Izabella pisze:

  Matko Boża i wszyscy Święci proszę o zdrowie i szczęśliwe dorastanie w moim łonie, mojego synka Igorka. Aby mógł jeszcze przez minimum 5 tygodni szczęśliwie rozwijać się w brzuszku. Proszę wyproś Boga w moim imieniu żeby wszystko dobrze się potoczyło, żeby kolejne wyniki były lepsze i synek rozwijał się w spokoju i zdrowiu a ostatecznie o szczęśliwe narodziny tej małej Bożej istotki.
  Amen :*

 28. magdalena pisze:

  Panie Jezu wiem że Ty nas wszystkie kochasz i pragniesz żebyśmy i my Ciebie kochały prosze daj nam łaskę posiadania zdrowych dzieci. Ja dziekuje Ci Jezu za całe moje życie i za życie które nosze pod sercem proszę o to żeby moje dziecko narodziło się zdrowe i żeby było wszystko w porządku z całą moją ciążą.

 29. Asia pisze:

  Boże dopomóż mojemu maleństwu. Błagam Cię o zdrowie dla mojej małej kruszynki której życie jest zagrożone. Codziennie modlę się o szczęśliwe narodziny mojego maleństwa.

 30. magda pisze:

  Jestem w drugiej ciąży pierwszą utraciłam teraz żyję w lęku ale wiem że ta ciąża jest wymodlona poparta doborem dobrego lekarza prowadzącego i mimo lęku wierzę że zakończy się powodzeniem

 31. Iwona pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji naszego dziecka, jestem w 6 tyg. ciąży i od początku sa komplikacje, juz jedno dzieciątko straciliśmy…proszę Cie Boże przez Twoje Miłosierdzie daj nam cieszyć sie tym dzieciątkiem, odwróć od nas to cierpienie lub daj siłę i pogodę ducha do jego przetrwania.Amen!

 32. Lucyna pisze:

  Drogie dziewczyny,
  Chciałam napisac,zeby Was wszystkie pocieszyc i prosic abyscie wierzyly,ze urodzicie zdrowe i o czasie dzieci,bo jak mowi Slowo Boze: „wiara zas jest poręką tych dobr ktorych sie spodziewamy, dowodem tych rzeczywistosci,ktorych nie widzimy”(Hbr11).
  Rozumiem Wasze obawy,bo sama mialam pierwsza ciaze zagrozona i urodzilam miesiac wczesniej, ale Bog niesamowicie czuwal nad nami i zaskoczyl mnie pomyslnym rozwiazaniem i zdrowym jak rzepa synkiem (lęk przez cala ciaze mnie meczyl i nie pozwalal cieszyc sie stanem blogoslawionym). Druga ciaza byla donoszona,a trzecia to blizniaki! Leze juz od paru miesiecy, ale to co mnie zaskakuje to spokoj jaki mnie nie opuszcza,bo wierze Bogu,ze bedzie dobrze! Chociaz nasluchalam sie roznych opinii o zagrozeniach w ciazy blizniaczej to nie wchodze w te lęki,bo chociaz sa to fakty,to prawda jest inna: Bog czuwa nad nami i naszymi dziecmi!!!! Jestesmy w dobrych, kochanych,troskliwych rekach!!! Spodziewajmy sie dobra i juz od dzis za nie dziekujmy. Wiara czyni cuda:)!!!!

 33. Maria pisze:

  Panie Boze Prosze o zdrowie dla tej istotki w moim ciele, tak bardzo ja kocham,blagam wysluchaj mojej modlitwy

 34. Monika pisze:

  Panie Boże, proszę Cię o łaskę bycia ponownie matką. Mam ukochanego synka jednak po jego narodzinach czterokrotnie poroniłam 😢 straciłam moje aniołki. Teraz ponownie jestem w ciąży i proszę Cię Boże miej nas w opiece i pozwól przyjść na świat mojemu małżeństwu.

 35. Asia pisze:

  Boze daj zdrowie mojemu malenstwu w brzuszku. Blagam aby wyniki mojego maluszka wyszly dobre. Okropnie sie boje. Prosze aby dziecko dobrze sie rozwijalo. Matko Boska wysluchaj moich codziennych modlitw. Dziekuje za piekne modlitwy.

  • Agnieszka pisze:

   Najukochańszy Panie Boże, proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojego nienarodzonego dziecka. Oddal proszę wszelkie choroby, spraw aby wynik badania prenatalnego na który z wielkim niepokojem oczekuję wykazał, że dziecko jest zdrowe. Powierzam Tobie Ojcze ukochany siebie i całe moje życie. Proszę Cię Panie chroń wszystkie matki i ich nienarodzone dzieci, które w wielkiej pokorze i modlitwie upraszają o zdrowie dla swoich maleństw.

 36. Ania pisze:

  Panie Boże proszę spraw by z dzieciątkiem, które noszę pod sercem było dobrze. To moja trzecia ciąża, pierwsze dziecko, mój synek urodził się niepełnosprawny, ale bardzo przez nas kochany, druga ciąża po kilku tygodniach obumarła, teraz jestem w 21 tygodniu i znów na badaniach wyszły komplikacje. Modlę się każdego dnia byś mnie wysłuchał i pozwolił urodzić zdrowe dziecko. Wierzę i Ufam Tobie Mój Boże.

 37. ddagusia@wp.pl pisze:

  Panie Boze, prosze Cie na tym poczatku mojej ciazy zeby moje mu malestwu zabilo serduszko, zeby rozwijalo sie zdrowo. Prosze nie opuszczaj Nas:(

 38. gosienka pisze:

  Błagam Cię Panie Boże dopomóż mojemu dzieciątku, aby rozwijało się dobrze, aby łożysko uregulowało się. Proszę Cię dodaj nam sił i zdrowia

 39. iwona pisze:

  Matko Boża błagam Cię o zdrowie dla mojego Dziecka, miej je w swojej opiece i spraw, aby mogło się szczęśliwie urodzić. Modlitwy napełniają serce nadzieją.

 40. Asia pisze:

  Dziekuje Ci Panie Boze za ten dar pod sercem. Blagam aby corcia dobrze sie rozwijala. Codziennie modle sie o zdrowko dla malenstwa oraz calej rodziny. Dziekuje za piekne modlitwy

  • Justyna pisze:

   Boze prosze Ciebie o zdrowie dla dziecka, ktore nosze w swoim lonie. Juz raz doswiadczylam straty- prosze nie kaz nam tego ponownie doswiadczac. Prosze zatrzymaj plamienia i krwawienia i wszystkie inne objawy, ktore mnie niepokoja.

 41. Magda pisze:

  Dziękuje Ci Panie za dar pod sercem. Błagam o donoszenie ciąży i szczęśliwego porodu. O zdrowie dla nas.

 42. Agata pisze:

  Panie Boże, proszę o zdrowie dla mojego kochanego synka, który za 2 tygodnie ma pojawić się na tym świecie. Tak bardzo go kocham – błagam Cię o to, aby wszystko było w porządku. Codziennie modlę się za jego zdrowie oraz szczęśliwe rozwiązanie.

 43. Zosia pisze:

  Św Joanna Bereto czuwaj nad moją zagrożona ciąża. Wstaw się za mną do Boga abym urodziła zdrowe dziecko

 44. Jadwiga pisze:

  Panie Boże błogosław naszym nienarodzonym dzieciom. Pozwól im przyjść na świat i rosnąć w Twojej chwale. Daj siły, aby godnie przejść przez ten piękny okres w życiu kobiety, kiedy możemy czuć nasze kruszynki pod sercem. Spraw, aby urodziły się zdrowe i bez komplikacji przyszły na świat.

 45. Monika pisze:

  Ojcze Nasz Kochany prosze aby to juz dzis , urodził sie Moj Kochany Synek na którego tak wszyscy czekamy. Mniej Nas w opiece. Amen

 46. aaniac pisze:

  Matko Najświętsza, miej w opiece nasze Maleństwo…czekam na bicie serduszka, choć lekarze kręcą głowami, ja wierzę, że je usłyszę i zobaczę… Mamy cudownego Synka, masz u Siebie dwoje naszych Aniołków,błagam pozwól nam tu, na ziemi kochać nasze czwarte dziecko…

 47. Justyna pisze:

  Panie Boże spraw żeby Nasze Maleństwo było zdrowe, żeby się prawidłowo rozwijało, żeby ciąża i potem poród przebiegały prawidłowo, żeby wszystko było dobrze i obyło się bez jakichkolwiek komplikacji i powikłań.

 48. JHB pisze:

  Panie Boże bardzo proszę o to, żeby moja ciąża przebiegała prawidłowo i szczęśliwie i żebym urodziła zdrowe dziecko. Proszę nie zabieraj mi go. JHB

 49. Asia pisze:

  Dziekuje za modlitwy, ktore odmawiam codziennie. Bardzo pomagjlaja w trudnych chwilach. Modle sie codziennie o zdrowie malutkiej. Mam nadzieje ze wszystko bedzie pomyslnie.

 50. Gosia pisze:

  Panie Jezu proszę Cię o zdrowie dla mojej córeczki , która ma przyjść na świat za miesiąc. Daj mi siłę spokój i wytrwałości w tych ostatnich tygodniach. Niech poród przebiegnie prawidłowo. Przygotuj jasna tą nową życiową rolę MACIERZYNSTWA.

 51. Gosia pisze:

  Panie Jezu proszę Cię o zdrowie dla mojej córeczki , która ma przyjść na świat za miesiąc. Daj mi siłę spokój i wytrwałości w tych ostatnich tygodniach. Niech poród przebiegnie prawidłowo. Przygotuj Nas na ta nową życiową rolę MACIERZYNSTWA i OJCOSTWA.

 52. Ewelina pisze:

  Matko Boska proszę Cię, aby ta ciąża zakończyła się szczęśliwie. Żeby moje dziecko mimo wielu przeciwności urodziło urodziło się zdrowe. Święty Dominiku módl się za nami!

 53. kinga pisze:

  Panie Boże, mam podejrzenie ciąży pozamacicznej, z tym, że cały czas diagnozy się zmieniają. Proszę Cię miłosierny Boże nie odbieraj mi tego dziecka, pozwól mu żyć, spraw cud. Nie chce stracić następnego dziecka. Moją kochaną córeczkę już straciłam. Daj siły mojemu Mężowi, aby został i nie odwrócił się ode mnie, bo bardzo pragnie dziecka. Zawierzam się Twojej Boskiej miłości, sprawiedliwości i miłosierdziu.
  Amen

 54. kinga pisze:

  Ojcze Dopomóż bym mogła szczęsliwe donosić moją ciąze i bym mogła urodzić zdrowe dziecko proszę nie odbieraj mi tym razem mojego maleństwa , chce by w moim sercu zawitała radość . Dopomóż Udziel mi łaski bym mogła doczekac się narodzić mojego upragnionego maleństwa , W szystko w twoich rękach niech się stanie twoja wola . Amen

 55. wiara czyni cuda pisze:

  Proszę o modlitwe za moją kruszynke. Jestem w 15 tygodniu ciąży i dziecko ma poważna wadę genetyczne. Lekarze twierdzą,ze nie ma szans na przeżycie. Ale Ja wierze w cud! Modle się każdego dnia.

 56. Dominika pisze:

  Cudowne modlitwy, Bóg zapłać za nie.

 57. Asia pisze:

  Boze dopomoz mi wytrwac do konca. Musze jeszcze wytrzymac mininum 4 tygodnie. Codzienne modlitwy pomagaja mi w trudnych chwilach.

  • kinga pisze:

   Asiu będe się za Ciebie modliła, żebys szczęśliwie urodziła. Ja jestem na początku i strasznie się boję….Ty masz już tą piękną drogę za soba…..I najpiękniejsze chwile przed sobą. Pozdrawiam

 58. Anna pisze:

  Panie Jezu, Matko Najświętsza, nie wiem jak dziękować za tę ciążę. Błagam , pobłogosław to dziecię, które z Twojej woli się poczęło w moim łonie i obdarz je prawidłowym rozwojem i zdrowiem. Dałaś mi chorą córeczkę, którą kochałam i kocham ponad życie, ale Marysi nie ma już ze mną 2 lata. Teraz ponownie mogę zostać matką.Pragnę tylko zdrowego dziecka. Już tak bardzo je kocham, choć to dopiero sam początek. Proszę pomóż mi cieszyć się ciążą i prawidłowo rozwijającym się dzieckiem. Niczego nie pragnę bardziej. Marysiu, aniołku, córeczko, módl się za tę dziecię, i otocz je troską, twoja na zawsze mama…

 59. Dorota pisze:

  Panie Boże, proszę Cię o zdrowie dla mojego dzieciotka, szczęśliwe przyjście na świat, pomóż mi znieść trudy ciąży i w zdrowiu wytrwać do narodzin. Daj mi siłę do wychowania mojej małej istotki. Bądź przy naszej rodzinie.

 60. Lidzia pisze:

  Boże daj zdrowie mojej córeczce, którą nosze pod serce. Jestem w 35 tc i w poprzednim tygodniu dowiedziałam się, że malutka ma wade genetyczna. Jutro jade na badania, które zapewne to potwierdzą. Choć już szanse praktycznie żadne to jeszcze tli sie we mnie iskierka nadziei że jednak lekarze sie pomylili i jutro okaże sie że moja córeczka jest zdrowa. Bardzo prosze o modlitwe za moją kruszynke aby urodziła sie zdrowa.

 61. Ania pisze:

  Panie Boże pomóż mojemu małżeństwu przeżyć w moim łonie, otocz go opieka i spraw aby przeżyło i było zdrowe… Kocham Cie i oddaje to nowe zycie w Twoje ręce

 62. dorota pisze:

  Wielki Boze prosze Cie abym nie poronila dziecka noszonego pod sercem. Jestem wstanie duzo wycierpic dla niego prosze cie miej mnie i kobiety w ciazy w opiece abysmy mogly cieszyc zostania mamami naszych malych serduszek

 63. Asia pisze:

  Boze pozwol mi wytrzymac te ostatnie tygodnie. Okropnie sie denerwuje, a do tego dochodza kolejne zmartwienia i schorzenia. Blagam pozwol urodzic mi zdrowa corcie po wszystkich komplikacjach.

 64. dorota pisze:

  Dobry Boże prosze Cie abym nie stracila mojego dziecka ktore nosze juz 23 tygodnie pomimo ciągłego strachu i wizyt szpitalu modle sie do Ciebie Panie pozwol mi utrzymac ta ciaze do bezpiecznego terminu porodu abymsmy mogli sie cieszyc naszym synkiem

 65. Natalia pisze:

  Dziękuję Ci Boże za bijace serduszko naszego Aniołka i proszę o dalsza opiekę nad nim i nad nami.

 66. Mama pisze:

  Odmawiam każdą modlitwę od prawie 9 miesięcy, od kiedy dowiedziałam się o ciąży. Były ze mną gdy płakałam załamana, myśląc, że straciłam dziecko i to nie raz. Były ze mną gdy cieszyłam się każdym ruchem mojej maleńkiej córeczki. Są ze mną teraz, codziennie i odmawianie ich sprawia, że czuję się bezpiecznie i jestem spełniona. Oczekuję modląc się do Boga i Maryi na poród. A później będę jeszcze bardziej modlić się za inne Mamy i ich dzieci. Bo wiem jakie jest to ważne i potrzebne.

  • Mama pisze:

   I oto mam! Swoją wymodloną, wyczekiwaną Córeczkę obok siebie. Dziś została już oficjalnie małą Chrześcijanką 🙂
   Teraz będę się modlić za inne Mamy, aby mogły się cieszyć tak jak ja.

 67. Justyna K pisze:

  Dobry Boże nie opuszczaj nas .pozwól mi odnosić synka. poproszę o modlitwy.Jest to 4 ciąża 3 poprzednie straciłam.Teraz jestem w 25tygodniu ciąży i Sącza się wody plodowe.Sytuacja zła.Bardzo się boje.Pomodlcie się za nas.

 68. Dorota pisze:

  Dobry Boze prosze Cie aby moj maly chłopczyk ktory znajduje sie pod mym sercem urodzil sie zdrowy a takze prosze Cie aby moj organizm wytrzymal abym mogła szcześliwie donosic naszego skarba. Amen

 69. k. pisze:

  Bardzo prosze o modlitwe za moje malenstwo. Jestem w 6 tyg. Ciazy. Od poczatku musze lezec. Poprzednia ciaze stracilam w 10 tyg. Codziennie modle sie do Matki Bozej Matemblewskiej o zmniejszenie strachu i zdrowe dzieciatko.

 70. Natalia pisze:

  TAK bardzo sie boje o te istotkę w moim łonie proszę wspierajcie mnie modlitwa, abym mogła donosić moje upragnione dzieciątko.. A te modlitwy stają sie dla mnie codziennością w ukojenia duszy.

 71. monika pisze:

  Panie, proszę spraw by moje dziecko było zdrowe, byśmy mogli cieszyć się i widzieć jak rośnie, pragniemy go, nie chcemy stracić po raz drugi dziecka.

 72. Marta pisze:

  Panie Boże proszę Cie o zdrowie i prawidłowy rozwoj dla mojego malenstwa które nosze pod sercem. Proszę pozwól mi szczęśliwie tę ciążę donosić i cieszyć się zdrowym dzidziusiem.

 73. monika pisze:

  Boże, proszę Cię o zdrowie dla mojego maleństwa, które zostało poczęte dzięki Tobie. Proszę o prawidłowy rozwój tej maleńkiej istoty i szczęśliwe przyjście na świat. Przede mną jeszcze długa droga, daj mi siły i opiekun się nami. Dziekuje Ci za cud poczęcia. Kocham Cię i ufam Tobie.

 74. Dorota pisze:

  Słodki Boże prosze cie aby nasz synek urodził sie zdrowy aby powiekszyla mi sie ilosc wód płodowych prosze cie o to najsłodszy Ojcze

 75. kamila pisze:

  Dokładnie rok temu prosiłam o modlitwę za mnie i mojego syna . Przeszłam długa drogę by to mieć . Udało się ! Modlilam się codziennie , prosiłam o to by tym razem się udalo . Bez komplikacji się nie obeszło …. To był cud i niesamowity Zibiego okoliczności dzięki któremu na świat przyszedł mój 33 tygodniowy wcześniak . Dziś leżę obok 9 miesięcznego, zdrowego Antosia . Trzymam kciuki za każdą z Was i wasze dzieci !

 76. Monika pisze:

  Boże, proszę o zdrowie i szczęśliwe przyjście na świat naszego dzieciatka, Tobie zaufałam i wierzę że mnie wysłuchasz. Kochamy to dziecko z całego serca. Wysłuchaj nas Panie.

  • Mama pisze:

   Pomodlę się za Was. Pan Bóg kocha nas i nasze maleństwa i to, że mamy troszkę trosk i stresów to nic- będzie dobrze (choć po urodzeniu stresów wcale nie jest mniej 😉 )
   Modlitwę „ku pokrzepieniu serc” warto pamiętać i wracać do niej w chwilach zwątpienia. Ja nie opuściłam ani jednego dnia i modliłam się za swoję Córcię codziennie, przez caluśką ciążę i MAM JĄ.
   Napisz na kiedy jest termin. Będziemy modlić się razem 🙂 Pozdrawiam i dużo pozytywnej energii wysyłam

 77. Kamila pisze:

  I stalo sie , jestem w ciazy po raz 4 . prosze boga o to bym mogla sie cieszyc z narodzin dziecka . bardzo sie boje . mam 23 lata . wiem ze wiara czynu cuda !

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s